Sommerfugler


Sommerfugler


Å lete etter sommerfugler, er skattejakt. Disse skattene har selvfølgelig stor verdi i seg selv, i naturens fine samspill. Og for å gi de verdi i vår menneskelige materielle verden, er det viktig å registrere funn av sommerfuglene vi finner- så vi får ett godt og oppdatert utbredelseskart for de forskjellige artene. Noen arter krever spesielle hensyn, og kan ha en såkalt "Rødslistestatus"- funn av slike kan få stor betydning når det skal planlegges inngrep i naturen. Og for at det skal kunne tas hensyn til disse, må de ligge registrert i databasen hos Artskart. Derfor rapporteres funn på www.artsobservasjoner.no eller www.lepidoptera.no  
Da rapporterer en bare det en er helt sikker på i artsbestemmelse, og er en usikker bør en få hjelp til sikker identifikasjon- før en rapporterer. Og legg gjerne ved bilder for dokumentasjon til observasjonen. Dette er ett møysommelig arbeide, men dermed opprettholder en god kvalitet på dataene i basen, det er svært viktig.

Link til rapportside med mine siste rapporterte sommerfuglobservasjoner, og bilder.